تماس و همکاری

پیشنهاد همکاری یا سوال در زمینه رابطه و گرایش سادومازوخیسم را در اینجا می‌توانید بپرسید. توجه کنید به هیچ‌گونه پیام پارتنریابی یا همکاری در انجام جلسه BDSM پاسخ داده نمی‌شود. ارتباطات کاملا امن است و اطلاعات رمزنگاری ‌می‌شوند، همچنین می‌توانید از مشخصات غیرواقعی استفاده کنید.

مقاله یافتن پارتنر از اینترنت و مطالب سکس، چت را مطالعه کنید.

موارد همکاری

برای بهبود کیفیت محتوای وبلاگ اونتاشگال، در این زمینه‌ها با شما همکاری می‌کنیم:

  • نویسنده مهمان و نوشتن در زمینه‌های تخصصی BDSM
  • ترجمه با سابقه کار
  • تصویرسازی
  • نقاشی و طراحی

در بعضی از موضوعات مثل نیپل بازی، آنال و موارد دیگر، امکان استفاده از تصاویر شفاف را نداریم چرا که به عنوان یک وبلاگ پورنوگرافی فعالیت نمی‌کنیم. از طراحان و تصویرسازان برای طراحی در این زمینه‌ها دعوت به عمل می‌آوریم.

پیام ناشناس در تلگرام

ارسال پیام

اینستاگرام وبلاگ

اینستاگرام شخصی